Ny storjobb til E. Opedal & Sønner AS, på den nye veitrasen som skal bygges i

Ny storjobb til E. Opedal & Sønner AS, på den nye veitrasen som skal bygges i

Les mer...
  • Regionveisjef Helge Eidsnes
  • 1. oktober var det veiåpning
  • Bu - Brimnes pr. 7. desember 2012
  • Fv. 49 Vikøy - Norheimsund
  • Fv. 49 Vikøy - Norheimsund
  • Bu - Brimnes pr. 7. desember 2012
  • Rjukan-kontrakten, Fv.37 mot Rjukan, med Gaustatoppen i bakgrunn

E. Opedal & Sønner AS


Tidligere E. Opedal & Sønner AS er fisjonert til selskapene
Opedal Drift AS og Opedal Anlegg AS.

E Opedal & Sønner AS skiftet navn til Opedal Drift AS og fortsetter med org nr 895 579 262.

Opedal Anlegg AS er det fisjonerte selskapet med org nr 912 746 305.
Begge selskapene vil ha samme eiere, styre, ledelse og administrasjon.

Nye nettsider er under arbeid og vil heite 
www.opedalanlegg.no og www.opedaldrift.no


E. Opedal & Sønner AS
er ett ledende entreprenørselskap innen anlegg, samt drift og 
vedlikehold av offentlige veier, med hovedkontor på Voss, og andre kontorfunksjoner i Odda.
Firmaets virksomheter er lokalisert på Vestlandet og i Telemark.
Våre kunder er Statens vegvesen, kommuner og entreprenørselskaper, det offentlige og private.  
Selskapet forventer en omsetning i 2013 på i overkant av 400 MNOK, og har ca 180 ansatte.
Ca 1/3 av omsetningen er anleggsvirksomhet, resten er driftskontrakter.
  
Kjosås Maskin AS er et heleid datterselskap av E. Opedal & Sønner AS. Kjosås Maskin AS er
et lokalt entreprenørselskap innen anlegg, lokalisert i Norheimsund.
Selskapet forventer en omsetning på ca. 35 MNOK i 2013.
   
Majoritetseier i E. Opedal & Sønner AS er KB Gruppen Kongsvinger AS. KB Gruppen er et
familieeid investeringsselskap som består av Betong Øst, Contiga, Spennteknikk International,
KB Vest, Kongsvinger Betong, Ø. M. Fjeld og Gunnar Holth Grusforretning.
Omsetningen i KB Gruppen, og dens tilknyttede selskaper er på ca 4 NOK mnd.
    
De siste 7 - 8 årene har funksjonskontrakter med Statens vegvesen vært en betydelig
del av firma. I vinterhalvåret er mange firma og enkeltmannsforetak, i tillegg til egne ansatte 
engasjert for å utføre funksjonskontraktene.
Vi drifter fra høsten 2011, 6 funksjonskontrakter, det meste på Vestlandet, men vi
har startet opp 2 nye kontrakter, fra 1 september 2011, disse ligger i all hovedsak i Telemark.
Anleggsvirksomheten har sin største virksomhet i Hardangerområdet, men noe virksomhet
også i andre områder.

Fv. 49 Vikøy - Norheimsund
er E. Opedal & Sønner AS sin største
jobb på anleggsiden. Dette er en total-
entreprisejobb som krever mye
av alle som jobber med prosjektet. 

Vi startet opp høsten 2012 med denne
nesten 2400 meter lange parsell.
Det meste foregår i egenregi, men mye
av maskinarbeidet er satt bort til vårt
heleide selskap Kjosås Maskin AS.
Etter at Jondalstunnelen åpnet, er
ÅDT på mellom 4-6000 biler.
Dette krever kolonnekjøring, og noe
stengning av veien. Se anlegg.
 
            
En av de mest trafikkerte høyfjellsveier,
som E.134 over Haukelifjell har EOS
begynt å drifte i 2011.

Det aller meste av trafikken, mellom
Oslo og Bergen går langs E.134, E.16
og Rv.52, som EOS drifter.

Til vintervedlikehold trenger vi også
store og kraftige veihøvler. Vi har 2 
Cat 160M-AWD. På sommerstid må
de brukes på veianlegg, og bilde er
tatt på veien som åpnet høsten 2012,
og er en del av Jondalstunnelen, og
det prosjektet vi har der.          Anleggsarbeider på Rv.13
Bu - Brimnes II, vart ferdig til jul 2012. 
Høye fjellskjæringer, og vanlig trafikk
på Rv.13 var utfordrende, men det gikk
bra, med flinke folk i arbeid.
Bu - Brimnes II, har arbeidene pågått
siden november 2011.

Bu - Brimnes III, som også er en jobb 
EOS har, og som vi starte opp i
uke 17 - 2012, og dette er en forsettelse
av parsell 2, og den siste parsell som
knytter Rv.13 og Hardangerbrua sammen. 

Det kan leses mer om disse jobber under "Anlegg" på vår web-side.            


På anleggssiden har vi hatt mange oppdrag i forbindelse med Hardangerbrua.

Dette bilde viser en veiparsell på strekningen
Bu - Brimnes, parsell 1. Ferdig i 2010. 
Vi fikk kontrakt på parsell 2, med oppstart
nov. 2011 og EOS har pr. april 2012
underskrevet kontrakt på utførelse av parsell 3,
med snarlig oppstart.
Med denne siste kontrakt, har 
E. Opedal & Sønner AS  hatt hele den nye strekningen Bu - Brimnes.

Ett annet prosjekt som er under utførelse, er Jondalstunnelen.
Her har EOS hatt ett betydelig antall personer og utstyr i drift siden oppstart, og
vei og tunneler er planlagt åpnet 1. sept 2012.