Markedsutvikling for boliger i 2014

byen

Arkitektur er en viktig ting for meg, men fornuftig verdiforvaltning er en annen. De skal gjerne høre sammen for at noe som helst skal fungere. Derfor synes jeg det er viktig å holde seg orientert om hvordan finansmarkedet oppfører seg.

Mange har sikkert merket at Norske boligpriser har bremset kraftig opp i høst, men vi går ikke mot noen boligkrise. Flere kommuner vil oppleve vekst og stigende boligpriser i 2014 viser ny analyse. I 2014 forventes boligprisene i Norge å stige med mellom to og fire prosent, ifølge Huseiernes Boligindikator (HBI). Den er utarbeidet av Analyseselskapet Ny Analyse i rapporten «Boligmarkedet 2014».

Rapporten viser at det mangler 8500 boliger i Norge i 2014. Og der boligmangelen er høyest, er også prisveksten ventet å bli størst. På disse stedene holder boligbyggingen ikke tritt med befolkningsveksten, noe som fører til press på boligprisene. Selvfølgelig gjelder dette Oslo, og de andre store ABS-sonene rundt om i landet, hvor stadig flere folk flytter for å få jobb. Aller sterkest prisvekst er ventet i randkommunene rundt de store byene.

I randsonen er det gjerne rekkehus og mindre eneboliger som har den sterkeste prisveksten. Mer balansert prisutvikling med mulighet for prisfall kommer i mindre sentrale områder hvor det er svak eller negativ befolkningsvekst. Rapporten konkluderer med at vi fortsatt har høye boligpriser i Norge og at det stort sett er grei omsetningstakt Nå på slutten av året har det vært et boligprisfall, men likevel har gjennomsnittlig boligpris steget med fem prosent fra 2012 til 2013.

For småsparere så er boligmarkedet definitivt den sikreste måten å spare penger på og eiendom blir ikke utslettet av finanskriser og vanstyre på det globale markedet. Mit tips er å fortsette å investere i eiendom, enten i Norge eller i kontinentets storbyer.