Skagen m2 sine prestasjoner det siste året

example of modern architecture – dancing house in the Prague

Jeg investerte litt penger i Skagen m2 for et år siden og nå kom just prestasjonene ut. Det er ikke de mest oppløftende tallene jeg har sett men det er heller ikke det aller verste, selv om det er vanskelig å få store gevinster ut av Skagen m2. Her er en oppsummering av forklaringen de sendte meg:

Frem til 21. mai 2013 var avkastningen 20 prosent. deretter falt eiendomsaksjer kraftig, og hele oppgangen ble radert bort på en måned. avkastningen for året endte på 4,4 prosent for fondet, mot 11,9 prosent for den globale referanseindeksen. Negativ spiral utviklingen henger sammen med sentralbankenes håndtering av den globale finanskrisen. Ekstremt lave renter ga økt etterspørsel etter eiendeler med høy avkastning som eiendom og eiendomsaksjer.

Da US Federal Reserve den 22. mai annonserte at de planla å begynne å trekke tilbake støttekjøpene av obligasjoner, snudde etterspørselen raskt – særlig blant rentefølsomme investorer som obligasjons-investorer og dem som gjør carry trades. Når eiendomsaksjene ikke hentet seg raskt inn igjen, begynte fondsparerne å flytte pengene sine ut av langsiktige eiendoms-fond, som så ble tvunget til å selge aksjer for å kunne håndtere den negative fondsflyten.

Jeg passet rett og slett ikke på godt nok og misset at dette skjedde.

Samtidig som dette pågikk, skapte kapitalutgangen fra flere fremvoksende markeder nye problemer, særlig for land som India og Indonesia som har store underskudd på driftsbalansen overfor utlandet. Skagen m² ble direkte berørt av nedgangen i hele det globale eiendoms-aksjemarkedet, men i forhold til referanseindeksen ble fondet enda hardere rammet av nedgangen i de asiatiske fremvoksende markedene, først og fremst i Indonesia, men også i Thailand, India og på Filippinene.

Skagen m² har gjennom året hatt om lag 50 prosent samlet eksponering mot fremvoksende markeder, mot mindre enn ti prosent for referanseindeksen. Dette er en risskant strategi, og jeg håper at utviklingen vil bli bedre i dette året. Jeg krysser fingrene.

https://www.e-opedal.no