Driftskontrakter

riktige-kontakter

E Opedal & Sønner AS fikk sin første funksjonkontrakt med Statens vegvesen i 2006.
Dette er ett område som vi har utviklet og utvidet de siste årene.
Pr. mars 2011 har firmaet 5 driftskontrakter.
Den første kontrakten vi fikk i 2006 var Indre Hardanger, denne omfatter også den kjente fjellovergangen Rv7 Hardangervidda.
I 2009 fikk vi 3 nye kontrakter, disse er Indre Sogn, Voss og Indre Sunnfjord.
I 2010 fikk vi en ny kontrakt, som er Nordfjord.

I 2011 var EOS laveste anbyder på 2 nye kontrakter, og det er Vinje og Rjukan.
Begge er i Telemark, og Vinje-kontrakten omfatter bla. E134 Haukelifjell.
Like før påske 2011 ble kontrakt underskrevet også for disse 2 områder.
Disse kontrakter er EOS sitt ansvarsområde fra 1 september 2011.

Fra 1 september 2011 avslutter EOS sitt ansvar for kontrakt Indre Hardanger.

For E Opedal & Sønner AS er funksjonskontraktene også ett samfunnsansvar, for å ivareta
trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, vegens naboer og
samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav.
Alt arbeid skal utføres med gjensidig respekt og aksept mellom partene mht. partenes verdier,
rammer og mål, samt deres ulike roller og interesser.

Visjon er: På veg for ett bedre samfunn.

Formål er: Vi utvikler og tar vare på ett sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem.
Dette skjer på godt faglig grunnlag og i samspill med politikere, brukere og andre interessenter.

Verdier er: Ta ansvar og vise tillit, være åpne og kundevennlige, samt være romslige
og skape arbeidsglede.

Målet er: Drift og vedlikehold av vegnettet for å sikre lave transportkostnader, og kort
reisetid for alle trafikkantkategorier. Sørge for å redusere forsinkelser for trafikanter.
Og ikke minst, begrense antall skadde og drepte, samt begrense matrielle skader.