Historen

Historen til E. Opedal & Sønner

I 1954 grunnla Knut og Erling Opedal ett lastebilfirma på Lofthus.

Begge var sjåfører i HSD (Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap) og ønsket å kjøpe en av deres biler. Deres pristilbud på kjøp av en Daimond med reg.nr. R 8332, og med en reservemotor til bilen, ble behandlet i HSD sitt styret den 2 oktober 1954.
Noen av aksjonærene mente at Opedal´s pristilbud på kr.17.000 var alt for lavt, men styret fattet vedtak om at den kunne selges for kr.18.000.

På den tiden var det, som nå, behov for lastebilløyve, men ingen enkel sak å få tildelt. Styret i HSD fattet også følgende beslutning om løyve. «Vi legg i denne samanhengen elles til at H.S.D skal gjera det selskapet kan for at lastebilløyve blir førde over til dykk». Knut og Erling Opedal skilte lag i 1979. Firmaet E. Opedal & Sønner (EOS) ble da stiftet av Erling og Per Olav (far og sønn). I 1980 kom Svein Opedal inn som medeier, og i 1983 kom Eivind Opedal med i firma, og har fra 1986 vært daglig leder av firmaet.
Samme år som Eivind ble daglig leder av firma, ble Opedal Kommunale- og industriservice skilt ut fra EOS. Tidlig på 1990 tallet overtok Dag Frode Opedal eierdelene til Erling.

Lastebilfirmaet som ble stiftet i 1954, ble gradvis fra ca 1990 tallet, mer en entreprenørbedrift, med Statens vegvesen som den største kunde. EOS vart gradvis en større og større bedrift innen entreprenørbransjen, med Hardanger som det viktigste markedet.

Kunnskapen innen brøyting og veivedlikehold ble gradvis ganske god i firmaet, og i 2006 ønsket EOS å legge inn anbudspris på en funksjonskontrakt  i Indre Hardanger. Dette var starten på større oppgaver, for EOS fikk denne kontrakt, som også innbefattet brøyting og vedlikehold av Rv7 over Hardangervidda.

E. Opedal & Sønner ANS ble drevet som ett personlig firma frem til våren 2010, da ble det omdannet til aksjeselskap, E. Opedal & Sønner AS, med Eivind Opedal som daglig leder og majoritetsaksjonær. Dette frem til ca 1. april 2012, da fikk firmaet nye medeiere, som er KB Vest AS, og de har kjøpt 50% av aksjene i firma.
Det blir en del omorganisering på grunn av dette, og E. Opedal & Sønner AS vil i løpet av sommeren 2012 få ny Daglig leder. 

E. Opedal & Sønner AS ble sertifisert med ISO 9001 : 2008 certificate i juni 2010.

I 2011 omsatte E. Opedal & Sønner AS for vel NOK 385 mill, og over 180 ansatte, og ett betydelig omfang av underentreprenører.

Anleggsavdeling og driftskontrakter er i ett ca forhold 30/70 av omsetningen pr.2011.