KHMS

KHMS står for Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet.

EOS er nøye med at alle som jobber for oss, det være seg egne
ansatte eller underentreprenører, skal ha den nødvendige opplæring.
For driftskontrakter gjelder blant annet kurs om vintervedlikehold, 
alt innen brøyting/støing, vedlikehold, og ikke minst førstehjelp.

Kontrakten Indre Sogn avviklet ett av sine kurs i slutten av
september 2012, ett kurs kalt Vintermøte 2012 Indre Sogn.
Det er jo ikke mulig for alle å komme på samme dag, så ett liknende
kurs vil bli avviklet i midten av oktober.


I entreprenørselskap innen anlegg –  anleggsleder for Indre Sogn-kontrakten ønsket alle velkommen,
deretter ble det innføring av HMS, dette av lokal ledelse.

Statens vegvesen hadde to fra lokal ledelse som snakket om uønska
hendinger i vinterdrift, landsomfattende trender.

Så var det folk fra EOS som orienterte, og forklarte om GPS, sjåførkort
og tilstandsrapport på alt vinterutstyr som benyttes.

Den lokale ledelse forklarte om vinterplaner sesongen 2012/13.
Etter en velfortjent, og meget god lunsj var det tid for førstehjelp.

Her hadde EOS fått tak i meget flinke folk fra Sogn Bedriftshelsetjeneste,
som holdt en vel time lang innledning, som ble avsluttet med praktisk
øving for alle ved Indre Sogn sine lokaler, på Bergo i Lærdal.

Ute var det rigget opp alt tenkelig utstyr som brukes på vintervedlikehold.
Her fikk alle en grundig og god gjennomgang av utstyret.