Om firmaet

Lastebilfirmaet som ble stiftet i 1954, ble gradvis fra ca 1990 tallet, mer en entreprenørbedrift, med Statens vegvesen som den største kunde. EOS vart gradvis en større og større bedrift innen entreprenørbransjen, med Hardanger som det viktigste markedet.

Kunnskapen innen brøyting og veivedlikehold ble gradvis ganske god i firmaet, og i 2006 ønsket EOS å legge inn anbudspris på en funksjonskontrakt  i Indre Hardanger.

Dette var starten på større oppgaver, for EOS fikk denne kontrakt, som også innbefattet brøyting og vedlikehold av Rv7 over Hardangervidda.